Prof. Dr. Semih GörgülüProf. Dr. Semih Görgülü 1962 yılında Ankara’da, bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhı olarak kullanılan Gülhane Asker Hastanesi’nde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra girdiği Kuleli Askerî Lisesi’nden 1980 yılında mezun olmuş, aynı yıl kurulan GATA Askeri Tıp Fakültesi’nde hekimliğe ilk adımlarını atmıştır.

1986 yılında tıp fakültesinden mezun olmuş, ardından 1989 yılında GATA Genel Cerrahi AD’da uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1993 yılında ihtisasını tamamlayarak Genel Cerrahi uzmanı olan ve 2001 yılına kadar Elazığ ve Samsun’da Genel Cerrahi uzmanı olarak görev yapan Semih Görgülü bu süre zarfında bir yıl süreyle Johns Hopkins Hastanesi’nde (Baltimore – ABD) Onkolojik Cerrahi konusunda Research Fellow olarak çalışmıştır. 2001 yılında GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan Semih Görgülü 2006 yılında Doçent olmuş ve 2007-2008 yıllarında Tatvan Askeri Hastanesi’nde Baştabip olarak görev yapmıştır.

2008 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde öğretim üyeliğine dönmüş ve 2012 yılında Profesör ünvanını almıştır. 2015 Şubat ayında emekli olarak, meslek hayatını serbest hekim olarak sürdürmeye başlamıştır.

Son on yıldır sadece meme ve endokrin cerrahi alanında çalışan Prof. Dr. Semih Görgülü özellikle meme koruyucu cerrahi, sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB), onkoplastik meme cerrahisi, ROLL yöntemiyle meme biyopsisi ve nüks tiroid kanseri cerrahisi üzerinde yoğunlaşmıştır. 2014 yılında Düsseldorf merkezli EAOS-European Academy of Senology – Avrupa Meme Bilimi Akademisi’nde onkoplastik cerrahi, kanser merkezi kuruluşu ve kanser merkezleri kalite yönetimi konularında eğitim almıştır.

Türk Cerrahi Derneği, Türk Endokrin Cerrahi Derneği, Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Senatürk (Meme Bilimleri Akademisi), European Academy of Senology (Avrupa Meme Bilimleri Akademisi), European-Asian Mastology Association-Eurama (Avrasya Meme Cerrahları Birliği), Türk-Bulgar Meme&Endokrin Cerrahi Kulübü üyesidir. Birçok ulusal ve uluslararası toplantıda konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev yapmıştır. Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerdeki yayınlarına 200’den fazla atıf yapılmıştır.