Troid KanseriEn sık karşılaşılan endokrin kanser türüdür. Görülme sıklığı giderek artmakta, çocukluktan yaşlılığa kadar her yaş gurubunda karşımıza çıkmaktadır. Tanı çoğu kez ultrasonografi ve ince iğne biyopsisi ile konulur. Papiller ve folliküler tiroid kanserlerinde uygun tedavilerle, özellikle genç hastalarda, iyileşme şansı %97’nin üzerindedir.